Groep 1-2 a

* Wie zijn wij?
Wij zijn groep ½ A. Een gezellige klas vol jongens en meisjes die heerlijk met elkaar kunnen spelen en leren. Of je nu jongste of oudste kleuter bent, jongen of meisje, iedereen is gelijk en in deze klas speelt iedereen met elkaar. Iedereen helpt elkaar graag, zodat je de ander iets kan leren. Ook de juffen helpen vinden wij altijd leuk om te doen. Als we niet in de klas aan het leren zijn, zijn we bij dans, muziek, theater of gym. Daar komen dan speciale juffen of meesters voor. Ook dat is altijd één groot feest!

*Wie is de leerkracht?
Groep ½ A heeft niet één maar twee juffen!
Op maandag en dinsdag is juf Laura de juf van groep 1/2a. Dit is mijn eerste jaar op de Bavokring. Ik werk al 5 jaar als juf bij de RVKO. Ik heb in die tijd heb ik op verschillende scholen en in verschillende klassen gewerkt. Ik ben nu erg blij dat ik een vaste plek heb gevonden bij de kleuters hier op de Bavokring. Kleuters zijn nieuwsgierig, enthousiast, eerlijk en heerlijk om mee te spelen en werken. Ze leren zo veel door gewoon te spelen met en in betekenisvolle situaties met heel veel materialen.
Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Martine in de klas. Dit is haar tweede jaar op deze school , maar niet nieuw in het onderwijs. Voordat ik hier kwam werken, heb ik twee jaar op de Maria Basisschool gewerkt aan de Schietbaanlaan en daarvoor tien jaar als kleuterjuf op de Willibrordschool midden in het centrum. Het werken met kleuters is zo ontzettend leuk, omdat je met hem mee op reis mag in hun nog jonge leventje. Ze ontdekken en leren zo veel, dat zij enorme sprongen maken. De kinderen zijn zo puur, eerlijk en enthousiast, waardoor je als juf altijd met een glimlach in de klas bent.

* Wat leren wij?
Wij werken altijd met een thema. Dit thema duurt 4 weken. In dit thema werken we aan doelen uit ons leerlingvolgsysteem BOSOS. Aan de hand van de doelen worden er activiteiten voor de kinderen gemaakt, zodat zij kunnen oefenen op hun eigen niveau. We werken met groep 1 en 2 door elkaar, zodat zij veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen.
Daarnaast hebben we elke week voor groep 1 en voor groep 2 een rekendoel en taaldoel centraal staan. Daar oefenen we de hele week aan en houden wij u op de hoogte of de doelen ook behaald zijn. Ook werken we elke week met een letter van de week en met een woordcluster.
Bij taal leren we nieuwe woordjes en leren we wat het betekent, proberen we te rijmen en hakken we woorden in stukjes. Verder zingen we dagelijks zodat we heel veel woordjes leren kennen.
Bij rekenen leren we de getallenrij en doen we daar allerlei spelletjes mee. Ook meten we en oefenen we met meer en minder.
Ook krijgen de kleuters Engels. 2 keer in de week leren wij Engelse woordjes met monkey.
Dit alles doen wij op een spelende manier met vaak echt materiaal.