Groep 1-2 b

Wie is de leerkracht?
Mijn naam is Lisa Zuijderwijk. Vorig schooljaar heb ik mijn afstudeerstage succesvol afgerond op de Bavokring. Ik heb het ontzettend naar mijn zin met de kinderen.

Wie zijn wij?
Wij zijn een gezellige gemengde groep van jongens en meisjes. Wij spelen graag en leren veel van elkaar. Ook helpen wij elkaar en werken wij samen.

Wat leren wij?
Wij leren ontzettend veel! Dit leren doen wij altijd rondom een thema. Die altijd op een speciale manier afgesloten wordt, zoals met een tentoonstelling, een voorstelling of een speurtocht.
Voorafgaand aan het thema worden de doelen bepaald aan de hand van het leerlingvolgsysteem BOSOS. Wij werken in kleine groepjes om deze doelen te behalen. Zo leren wij allemaal op ons eigen niveau.
Binnen dat thema werken wij iedere dag met een circuitvorm. Deze doelen komen ook uit het leerlingvolgsysteem BOSOS. Dit circuit bestaat uit vier verschillende leergebieden.
De leergebieden zijn:
– Rekenen
– Taal
– Motoriek
– Creatieve vaardigheden

Verder oefenen wij iedere dag de dagen van de week, de maanden, de datum, de seizoenen en tellen wij de kinderen in de klas.
Soms zijn wij buiten de klas aan het leren. Wij hebben dan muziek, dans, drama of gym. Hier zijn speciale juffen en een meester voor.