Groep 4-5

Beste ouders,

Wie ben ik?
Mijn naam is Dimitri Hauck en ik ben 42 jaar. Ik werk nu bijna 20 jaar op de Bavokring en dat doe ik met heel veel plezier. De Bavokring is na zoveel jaar een beetje m’n tweede thuis geworden.
In mijn vrije tijd loop ik graag een stukje hard en zing ik in een band.

Wie zijn wij?
Groep 4-5 is een combinatieklas waarin 23 kinderen zitten.
14 kinderen van groep 5 en 9 kinderen van groep 4.
Behalve dat de kinderen les van mij krijgen, krijgen de kinderen van groep 4 zangles van juf Wijke op maandag en groep 5 heeft muziekles van meester Danny en juffrouw Sarah.
De gymnastieklessen vinden voor groep 4 plaats op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Voor de kinderen van groep 5 is dat een beetje anders. Die hebben gymnastiek op dinsdag en vrijdag en 1x per twee weken hebben zij zwemles in het Oostelijk zwembad.
In een combinatieklas wordt er met de kinderen extra gewerkt worden aan hun vaardigheden op het gebied van zelfstandig werken en op het gebied van samen leren.
De kinderen komen met veel plezier naar school en zijn met heel veel enthousiasme bezig met de stof die zij in dit jaar moeten leren.

Wat leren wij?
In groep 4 en 5 leren de kinderen door het jaar heen een heleboel verschillende zaken.
De belangrijkste dingen hebben we hieronder even op een rijtje gezet.
In groep 4 leren we met rekenen in het begin optellen en aftrekken met sommen onder de 20. Later worden dat sommen tot de 100.
Ook wordt er een begin gemaakt met het leren van vermenigvuldigen en tafels.
In groep 5 leren we in het begin optellen en aftrekken met sommen tot de 100. Later worden dat sommen tot de 1000.
Ook wordt er verder geoefend met de tafels en vermenigvuldigen. Er wordt een begin gemaakt met deelsommen.
Bij Spelling leren de kinderen van groep 4 woorden te schrijven met meer dan 1 lettergreep. Er wordt bijvoorbeeld ook veel geoefend met het schrijven van woorden met de stomme /e /, woorden met de korte ei en de lange ij en woorden met /au/ en /ou/.
Groep 5 leert met Spelling vooral woorden met open en gesloten lettergrepen.
De lessen van Taal zijn in groep 4 en 5 gericht op de uitbreiding van de woordenschat, het lezen en leren begrijpen van teksten over actuele zaken uit het nieuws; maar ook het leren om je gedachten op een gestructureerde en zelfs op een creatieve manier op papier te zetten.
Dit zijn de hoofdzaken uit de vakken Rekenen, Taal en Spelling. Daarnaast leren de we nog een heleboel zaken die met andere vakken te maken hebben.
Ons vakkenaanbod bestaat uit: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en technisch lezen.
Verder bieden we ook nog lessen Engels, Verkeer, Tekenen en handvaardigheid aan.