Groep 4

Beste ouders,

Wie ben ik?
Mijn naam is Angel van den Berg, ik werk bijna 4 jaar op De Bavokring. Ik ben begonnen bij de kleuters, heb vorig jaar lesgegeven aan groep 3/4 en nu sta ik voor groep 4. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vriendinnen te lunchen of lekker thee te drinken. Verder dans en zing ik graag.

Wie zijn wij?
Groep 4 heeft 21 enthousiaste leerlingen. Op maandag geeft juf Wijke muziekles, zo beginnen we de week lekker muzikaal. We hebben drie keer in de week gym van een vakleerkracht, meester Tom en die les is op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dit omdat wij een lekker-fit-school zijn.

Wat leren wij?
Groep 4 wordt er een grote sprong gemaakt op rekengebied. Zo leren zij sommen tot en met 100, door middel van de springen op de getallenlijn, rijgen, werken met tienen en enen e.d. Ook gaan zij werken met de tafelsommen. Dit vinden de leerlingen altijd erg leuk! Ook komen de maanden van het jaar en het werken met een kalender aanbod. Klokkijken leren zij al tot en met de 5 minuten (bijvoorbeeld: 5 voor half 7).

Spelling wordt dit jaar een stuk lastiger nu zij niet alleen maar klankzuivere woorden gaan leren, maar ook echt spellingsregels moeten gaan toepassen. Woorden met au/ou – ij/ei – de stomme e – eer/oor/eur etc. zullen aanbod komen.

Onze taalmethode richt zich vooral op het uitbreiden van de woordenschat. Daarnaast leren de leerlingen het verschil tussen een vraag- en vertelzin, maar ook dat woorden kunnen veranderen van vorm, zoals dat bij werkwoorden het geval is.

Natuurlijk zijn we niet alleen maar met rekenen, taal en spelling bezig, maar komen de volgende vakken gedurende de week ook aanbod: aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, sova, verkeer, tekenen, schrijven, handvaardigheid en Engels.

Hopelijk heeft een zo een beetje een beeld van hoe het er bij ons op school en in de klas aan toe gaat. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Groetjes groep 4