Groep 3 a

Ik ben Ruby Cornelisse en ik ben 27 jaar oud. Ik werk voor het 1e jaar op de Bavokring, maar ik ben al voor het 5e jaar juf. Ik doe nu voor de eerste keer groep 3. Het leren lezen en schrijven vind ik het allerleukste aan groep 3, gelukkig kunnen de kinderen ook nog lekker spelend leren in de hoeken.

In groep 3A zitten 15 kinderen. Er zitten 5 jongens en 10 meisjes in de klas. We werken in groepjes aan onze tafels.
Op alle dagen van de week staat Juf Ruby voor de klas.
De kinderen krijgen 3 keer in de week gymles van meester Tom. Op maandag komt juf Wijke in de klas om muziekles te geven. Juf Wijke speelt veel liedjes op haar gitaar en neemt altijd leuke attributen mee.

Wat leren wij?
In groep 3 wordt er hard gewerkt aan rekenen en taal. De kinderen leren nieuwe letters en met de nieuwe letters kunnen ze in hun klikklakboekje nieuwe woorden maken. In het werkboekje wordt gewerkt met verschillende opdrachten om de letter goed in te oefenen. Ook lezen de kinderen uit Veilig & Vlot en een leesboekje. Zo wordt het lezen flink gestimuleerd. Met rekenen zijn we het begin van het schooljaar vooral bezig met tellen en de getallen, later in het jaar worden er echt sommen gemaakt met behulp van het rekenrek.

In groep 3 leren de kinderen de geleerde letters ook schrijven. Elke dag schrijven de kinderen de geleerde letters. Ook zijn er lessen bij dat de kinderen woorden schrijven. Het is heel belangrijk om een goede zithouding te hebben tijdens het schrijven.
Bij onze schrijfmethode Pennenstreken is er een cijferboekje. Hier leren de kinderen het schrijven van de cijfers.

Rekenen in groep 3 gaat over de volgende onderwerpen:

Rekenen tot 10 komt als eerste aan de orde. We tellen ook van 0 naar 10 en weer terug. Er wordt ook geoefend met het tellen tot 20.

Splitsen is ook een groot onderdeel in groep 3. De kinderen leren de getallen te verdelen. Dit gebeurt met fiches of andere materialen.

Er wordt in groep 3 niet alleen gewerkt aan taal, rekenen en schrijven. Wij maken ook tijd om te ontspannen. Er wordt elke week getekend en geknutseld. Deze activiteiten zijn onderdeel van het dagelijkse circuit waarin de kinderen in de hoeken werken.

De kinderen van groep 3 zijn ook ‘’LekkerFit’’. De kinderen eten elke kleine pauze groente of fruit, hierbij drinken ze water. De kinderen hebben een eigen bidon op tafel en hier mag de gehele dag door uit gedronken worden. Als er een kind jarig is, promoten wij een gezonde traktatie. In de hal hangt de foto van het kind dat gezond getrakteerd heeft.