Groep 8

Beste ouders,

Groep 8 is een jaar waarin veel gebeurd voor de leerlingen, ik zal u vertellen wie wij zijn en wat wij doen.

Wie ben ik?
Ik ben Michelle Suijkerbuijk, 25 jaar oud. Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit Noord-Brabant, maar inmiddels als ruim een jaar Rotterdammer. Dit is mijn tweede jaar groep 8 op de Bavokring en ik heb het nog steeds erg naar mijn zin.

Wie zijn wij?
Wij zijn een hele gezellige groep 8 met 21 leerlingen.
De groep krijgt 5 dagen per week les van juf Michelle. Op dinsdag krijgen zij Drama van juf Themba en juf Micheline. Op dinsdag, woensdag en vrijdag hebben zij gym van meester Tom.
In juni gaan wij 5 dagen op werkweek in Baarn en in juli zullen wij het jaar afsluiten met de musical. Groep 8 is een spannend jaar, want in februari vinden de adviesgesprekken plaats. Daarnaast wordt in april de Centrale Eindtoets afgenomen.

Wat leren wij?
In groep 8 leren de kinderen door het jaar heen een heleboel verschillende zaken.
De belangrijkste punten hebben we hieronder even op een rijtje gezet.
In groep 8 krijgen we moeilijke stof aangeboden met betrekking tot rekenen. De basis hebben wij al gehad, dus nu gaan we de diepte in. Zo breiden wij onze kennis van breuken, procenten en kommagetallen uit. Maar gaan we ook aan de slag met meten en meetkunde. We berekenen bijvoorbeeld de oppervlaktes van de kamers in een huis. Daarnaast krijgen wij moeilijke keer- en deelsommen aangeboden, deze moeten wij cijferend of met een staartdeling uitrekenen.
Spelling is in groep 7 al uitgebreid met werkwoordspelling, hier gaan wij in groep 8 mee door. Zo krijgen wij alle tijden door elkaar aangeboden. Dit is best lastig, want er zijn veel verschillende regels. Daarnaast wordt er met spelling ook steeds meer de diepte in gegaan. De leerlingen leren bijvoorbeeld woorden met een apostrof spellen.
Begrijpend lezen is een belangrijk vak met het oog op de middelbare school, daarom wordt er hier veel mee geoefend. De leerlingen lezen krantenberichten, maken oefeningen op de site van Nieuwsbegrip. En we maken wekelijks een tekst vanuit de methode Nieuwsbegrip, deze richt zich op het aanleren van verschillende strategie├źn. Een voorbeeld van een strategie is het zoeken van verbanden in de tekst. Het vergroten van de woordenschat is ook erg belangrijk, de leerlingen vergroten hun woordenschat de hele dag door.
De doelen van de les bespreken wij aan de hand van de datamuur, hierop kunnen de leerlingen zowel het gemiddelde groepsresultaat als de doelen van spelling, begrijpend lezen en rekenen zien. Zo weten wij precies wat wij leren tijdens lessen.
Naast de hoofdvakken krijgen de leerlingen nog veel andere vakken aangeboden.
Natuurlijk komen iedere week de verschillende zaakvakken aan bod: Natuur en techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis.
Daarnaast krijgen de leerlingen studievaardigheden aangeleerd en krijgen zij twee keer per week Engels.
Ook geven de leerlingen een spreekbeurt in de klas, maken ze en boekverslag en houden ze een boekenbeurt en maken ze een werkstuk.
Aan de creativiteit van de kinderen wordt ook gewerkt met de vakken handvaardigheid, tekenen, drama en muziek.