Groep 5-6

Beste ouders,

Wie ben ik?
Mijn naam is Astrid Elsner. Ik ben 39 jaar oud en werk nu bijna 4 jaar op de Bavokring. Hiervoor heb ik twaalf jaar gewerkt op een andere basisschool en het was tijd voor een nieuwe uitdaging.
Ik sta 5 dagen voor groep 5/6 en heb het erg naar mijn zin met de kinderen!

Wie zijn wij?
Groep 5/6 is een groep met 26 leerlingen. Het aantal jongens en meisjes in de groep is ongeveer gelijk. Een combinatiegroep is voor mij even wennen maar de kinderen weten inmiddels niet beter.
Op maandag krijgen de kinderen drie kwartier muziekles vanuit de SKVR. Op dinsdag en vrijdag krijgen de leerlingen gym en op woensdag gaan wij het eerste half jaar een uur zwemmen. Naast deze vaste activiteiten zal er dit jaar, in samenwerking met meester Minne, ook veel gedaan worden aan de creatieve kant van de leerlingen.

Wat leren wij?
In de groep zijn wij druk bezig om de doelen van elke les te formuleren. Dit vinden de kinderen best lastig maar met samenwerken komen zij een heel eind.
De doelen van rekenen zijn zichtbaar gemaakt d.m.v. een rekenboom ( voor groep 6) en de paddenstoelen met kikkers ( voor groep 5). Elke rekenles wordt er aandacht besteed aan het doel van de les. De kinderen gaan zichzelf inschatten door op te schrijven hoeveel fouten zij denken te zullen gaan maken. Aan het einde van de les wordt er gekeken of iedereen zijn doel heeft gehaald. De doelen van spelling, begrijpend lezen en woordenschat zijn ook zichtbaar op het databord. Deze doelen worden aan het begin van de les besproken.

Het is een uitdaging om de kinderen zelfstandig te laten werken. Kinderen die snel klaar zijn kunnen zo verder met leerstof wat zij nog lastig vinden.
Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan woordenschat bij taal, spelling en natuurlijk begrijpend lezen.

De overige vakken die de leerlingen krijgen aangeboden zijn; studievaardigheden ( Blits), Engels, wereldoriƫntatie, schrijven, tekenen, verkeer en lessen uit Hemel en Aarde.

De kinderen hebben laten zien dat zij hard kunnen werken zodat er ook ruimte is voor een spelletje tussendoor.