Taalreis

Over Taalreis
Taalreis is onderdeel van hét Kindzorgcentrum Educto en bestaat sinds december 2011 (toen nog onder de naam 12-Learn Praktijk). In eerste instantie werd de expertise van onze logopedisten vooral ingezet om beter onderscheid te maken tussen taalontwikkelingsstoornis en dyslexie. Zo kon gerichtere zorg worden geboden aan cliënten van het kindzorgcentrum, dat gespecialiseerd was in dyslexiezorg en logopedie. Ook alle andere logopedische stoornissen werden behandeld.
Inmiddels is Taalreis uitgegroeid tot een praktijk voor kinderen van alle leeftijden. We hebben een groot aantal specialisaties in huis, waarbij onderzoek en behandeling van meertalige kinderen een belangrijke plaats innemen.
Volwaardig meedraaien in onze talige maatschappij
Taalreis is een logopediepraktijk gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van communicatieproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een behandeling door Taalreis is erop gericht het kind plezier te laten beleven in communiceren. Zodat het kind volwaardig, zelfredzaam en zonder belemmeringen kan meedraaien in onze talige maatschappij.
De kinderen van de Bavokring ontvangen logopedische behandeling onder of na schooltijd in het schoolgebouw (de zolder). Dit gaat altijd in overleg met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u andere vragen?
Ga dan naar: www.detaalreis.nl
U kunt gerust contact opnemen of even langslopen bij de
behandelend logopediste Jet Ittmann
Aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag & vrijdag
06 44129162 of *protected email*