Het komende jaar werken we met het hele team van De Bavokring aan de volgende doelen:

  • Middels het programma ‘De Vreedzame School’ werken aan de verbetering van het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de school. Het doel is het ontwikkelen van een doorgaande lijn in de school, een groter verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen voor het klimaat in de klas en school en voor het zelfstandig leren oplossen van conflicten in het bijzonder. Deze houding willen we graag doorvoeren in de hele wijk en streven er dan ook naar om een Vreedzame Wijk te ontwikkelen, waar onder andere sportclubs en kindcentra bij betrokken zijn.
  • Het gehele team van De Bavokring verdiept zich in ‘Leren zichtbaar maken’ van John Hattie. Tijdens ons vijfde jaar van deze professionalisering wordt gewerkt aan het verfijnen van de groepsoverzichten en groepsplannen. Tevens gaan we verder met het formuleren van succescriteria, het geven van feedback en het zichtbaar maken van ons onderwijs in de school. Ook het analyseren van resultaten en monitoren van de ontwikkeling van leerlingen komt hierbij aan bod.
  • Verdere implementatie van de methode ‘Blink’ voor wereldoriëntatie in groep 3 t/m 8 waar kinderen vanuit ontwerpend leren geprikkeld worden om natuur, geschiedenis en aardrijkskunde te ontdekken. En tevens de implementatie van onze nieuwe methode voor taal en spelling, genaamd ‘Taal actief’, waarbij met leuke instructiefilmpjes en duidelijke verwerkingsopdrachten uitleg gegeven wordt.
  • Verdiepen van het onderwijs aan het jonge kind. We werken in groep 1-3 met de methode LOGO 3000 (woordenschat).
  • Lessen wetenschap & techniek dankzij ons nieuwe Skillslab! Dit schooljaar hebben we een vakdocent in huis die onze kinderen techniek- en kunstlessen gaat geven (1 uur per week). Op deze manier willen we kinderen nog meer talenten laten ontdekken en hen kennis laten maken met wat techniek te bieden heeft en hoe belangrijk dit is. Dit zodat ze later meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en een positieve attitude ontwikkelen omtrent techniek.
  • Onderhouden van afspraken en activiteiten rondom Lekker Fit. Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen een gezond leefpatroon ontwikkelen. Op school stimuleren wij het eten van groenten en fruit, zijn er gemiddeld 3x per week gymlessen en worden er verscheidene buitenschoolse activiteiten georganiseerd.
  • Werken met Chromebooks groep 3 t/m 8 als ondersteunend middel voor oefenen van basisvaardigheden rekenen en taal. De chromebooks kunnen tevens ingezet worden bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.