Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van kinderen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Het is daarom erg belangrijk dat kinderen alle lessen op school volgen: gemiste lessen nu, zijn gemiste kansen later.
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet.
Er zijn in heel Nederland leerplichtambtenaren aangesteld die dit controleren.
Ook in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk zijn leerplichtambtenaren aan het werk. Deze ambtenaren zijn de vaste aanspreekpunten voor de school, ouders en leerlingen als het gaat om leerplichtzaken.
Het kan natuurlijk voorkomen dat u, vanwege uiteenlopende omstandigheden, uw kind voor kortere of langere tijd niet naar school kunt laten gaan. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Verlof tot 10 dagen kan via de directie van de school. Verlof langer dan 10 dagen gaat via leerplicht.
Voor meer info zie https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/
Middels het verzuimprotocol houden wij ons aan de wet. Tevens kunt u hier het aanvraagformulier verlof tot 10 dagen downloaden. Verlof tot 10 dagen vraagt u aan bij de directie van de school.

Download hier het verzuimprotocol Bavokring

Download hier het aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties 10 schooldagen of minder