De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen van de Bavokring. Deze raad vertegenwoordigt alle ouders en houdt de school op de hoogte van zaken die onder ouders leven. In samenwerking met de school worden er een aantal activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sportdag, het afscheid van groep 8 en de schoolreis. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de ouders bij de school bevorderd.
De ouderraad vraagt aan de ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage om activiteiten te bekostigen. Het beheer van de gelden is in handen van de penningmeester en jaarlijks vindt door twee andere leden een kascontrole plaats. Aan het begin van de schoolloopbaan van het kind worden de ouders hierover geïnformeerd en wordt hen gevraagd een verklaring te tekenen over het voldoen van deze ouderbijdrage. Deze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien ouders weigeren deze verklaring te tekenen heeft dit geen gevolgen voor het onderwijs aan het kind, maar kan dit wel tot gevolg hebben dat kinderen van bepaalde activiteiten uitgesloten kunnen worden. Zonder ouderbijdragen kunnen wij de activiteiten niet bekostigen. Voor de werkweek van groep 8 wordt een eenmalige extra bijdrage gevraagd.

De namen van de OR-leden dit jaar zijn: Leila, Daniëlle, Nathalie.