DIT IS WIJS

Binnen DIT IS WIJS Brede School worden activiteiten aangeboden die zich richten op creatieve talentontwikkeling en die tijdens of na schooltijd worden aangeboden. De Brede School van DIT IS WIJS is onderdeel van de DIT IS WIJS Groep. De DIT IS WIJS Groep bestaat uit Personeelsdiensten, waarin DIT IS WIJS invalwerkzaamheden faciliteert van één dag tot geheel schooljaar, uit de DIT IS WIJS Academy waar trainingen en workshops worden gegeven om de kwaliteit van leerkrachten te verhogen en uit de Brede School.

Binnen de Brede School zijn er de volgende vakgebieden:
– 21 Century Skills
– Techniek
– Multimedia & ICT
– Educatief
– Creatief
– Sportief
– Sociale vaardigheden
– Expressief
– Koken
– Natuur & Omgeving
– Nederlandse &
vreemde talen.
– Rekenen & Wiskunde

Voor de Bavokring heeft DIT IS WIJS Brede School een speciaal arrangement ontwikkeld voor de plusleerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Binnen dit arrangement gaan de leerlingen aan de slag met het ontwerpen en bouwen van maquettes, het ontdekken van de werking van het brein, het maken van video’s en de beginselen van het programmeren. De leerlingen werken aan hun vaardigheden op de vakgebieden Multimedia & ICT, 21st Century Skills en Techniek.