Is uw kind onhandig, valt het vaak, komt het niet mee met leeftijdgenootjes of kost schrijven en gymnastiek op school veel moeite? Onhandige kinderen, kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling of een afwijkende motorische ontwikkeling hebben baat bij behandeling door onze kinderoefentherapeuten. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnoses als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Vooral bij kinderen heeft een stoornis in de motorische ontwikkeling veel invloed op de totale ontwikkeling. Daarom is het van groot belang in een vroeg stadium een stoornis op te merken, te onderzoeken en te behandelen. Wanneer na onderzoek blijkt dat het kind een ontwikkelingsachterstand of afwijkende ontwikkeling vertoont, wordt er een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind.
Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, fijne oefenruimtes en met behulp van speciaal oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

De kinderen worden onder schooltijd in het schoolgebouw opgehaald en behandeld of in de gymzaal voor de grove motoriek, balvaardigheid en evenwicht of in een lokaal met een tafel voor de fijne motoriek en schrijf motoriek. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider.

Behandelingen die aan kinderen onder de 18 worden gegeven kennen geen eigen risico en vallen onder de basisverzekering. Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig bij alle verzekeringen, kopie van uw verzekeringspas en identiteitspas en een toestemmingsformulier van ouders/verzorgers om een uw kind op school te mogen behandelen.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met de behandelende kinderoefentherapeute Esmee van de Watering
06-14347588 of 
Aanwezig op: donderdag
www.ll-oefentherapie.nl
www.cureplus.nl