Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Uw zoon of dochter heeft moeite om vrienden te maken
Er zijn thuis problemen
Uw kind maakt zich veel zorgen over….
U maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter
Uw kind wordt gepest of pest andere kinderen

Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor u bij het schoolmaatschappelijk werk (SMW) terecht kunt.
Als SMW-er ben ik er voor ouders, kinderen en leerkrachten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
Ik bied daar waar nodig ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het welzijn van de kinderen, zodat hun ontwikkeling niet wordt belemmerd en zij met plezier, succesvol hun schoolperiode kunnen doorlopen.
Hierbij werk ik nauw samen met ouders, kinderen en school.

Contact
Als u een afspraak wilt maken met SMW kunt u dit doen via de intern begeleider, leerkracht of rechtstreeks contact opnemen. Van maandag t/m donderdag ben ik telefonisch bereikbaar op het nummer 06-1878 2406 of per e-mail:

Ook uw zoon of dochter kan rechtstreeks een afspraak maken met SMW. Blijkt na het eerste gesprek er meerdere contacten nodig zijn, neemt SMW eerst contact met u op.

Kosten
De gesprekken met SMW zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft SMW na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de interne begeleider.

Mireille de Zeeuw,
Schoolmaatschappelijk werk

www.dock.nl