Schoolsportvereniging

 

 

 

 

Wat is een Schoolsportvereniging?

De schoolsportvereniging, een initiatief vanuit Rotterdam Sportsupport, heeft als doel kinderen structureel sport aan te bieden in de eigen wijk of in de buurt van school. Bij de schoolsportvereniging kunnen meerdere scholen in de wijk zich aansluiten. Voor het verzorgen van de diverse sporttrainingen in de wijk, doet Rotterdam Sportsupport een beroep op sterke sportverenigingen. Deelnemende sportverenigingen krijgen dus eigenlijk een satellietlocatie in de wijk. Dat levert niet alleen nieuwe leden op. De sportverenigingen dragen op deze manier ook een steentje bij aan een gezonde en sportieve toekomst voor de Rotterdamse jeugd. Daarnaast krijgt de wijk een positieve impuls.

Schoolsportvereniging op de Bavokring

Wat betekent dit nu in de praktijk?
Na schooltijd sporten in de gymzaal van de Bavokring.
Sportverenigingen geven training.
Keuze uit 4 sporten
3 gratis proeftrainingen

Daarna eventueel lid worden!

Welke sporten komen of zijn er ?

Turnen
Tafeltennis
Freerun
Judo

Wanneer en voor wie?

Judo (woensdag) groep 3 tot 6
Tafeltennis (maandag) groep 5 tot 8
Turnen (dinsdag of donderdag) groep 3 tot 6
Freerun (dinsdag of donderdag) groep 5 tot 8

Wat kost het ?

Tafeltennis 90 euro per jaar
Turnen 105 euro per jaar
Judo 120 euro per schooljaar

(bedrag op basis van heel schooljaar, dus de prijs is afhankelijk van het aantal resterende maanden)

(De contributie is een richtlijn)

Informatie

www.schoolsportvereniging.nl

Voor vragen opmerkingen suggesties en/of ideeën kunt u altijd terecht bij Tom Maliepaard. Hij is de SSV coördinator voor Kralingen

Jeugdsportfonds

Voor sommige ouders is het lastig om de contributie te betalen.
Hiervoor hebben we het Jeugdsportfonds

Voor wie?

Het fonds richt zich op Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan € 1375,- netto voor alleenstaande ouders en € 1550,- voor twee-ouder .

Wat?

De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en € 225 per kind per jaar en is alleen voor de contributie van een sportvereniging (aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond) voor de duur van een jaar

Wilt u zich aanmelden voor het jeugdsportfonds?

Als u vragen, opmerkingen, suggesties en/of ideeën heeft dan kunt u terecht bij Tom Maliepaard .

Hij is de intermediair voor het jeugdsportfonds op de Bavokring Kralingen.

Website

Dit is de link naar het jeugdsportfonds