KunstID op onze school
KunstID is een kunstproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school hebben we dit kunstproject voor de groepen ½, 7 en 8. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor dans en theater te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de lessen wordt gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en sociale vaardigheden.

Opbouw lessen
In de KunstID-lessen gaat het om de eigen inbreng van de kinderen. De kinderen leren dat ze iets kunnen maken wat over henzelf gaat.
De kinderen doorlopen een creatief proces waarin ze onderzoeken en experimenteren. In elk kunstvak leren ze vormgeven, materiaal beheersen, nieuwe mogelijkheden zoeken, keuzes maken en plannen. Bij het ene vak ligt het accent op motorische vaardigheden, bij het andere op het leren interpreteren van beeld en werken met beeldtaal.
In de lessen ligt de nadruk op actieve kunstbeoefening. Beleving, plezier, betrokkenheid en welbevinden staan voorop.
De KunstID -lessen zijn onderdeel van de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie.

Presentaties
Een aantal keer per jaar zullen de kinderen presenteren wat ze in de KunstID-lessen hebben gemaakt en geleerd.

SKVR leerlijnen cultuureducatie
Met de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie maakt SKVR inzichtelijk hoe cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. De leerlijnen zijn voor alle kunstvakken gebaseerd op drie culturele competenties: creërend vermogen, presenteren en sociale competenties. Deze zijn voor alle disciplines vakspecifiek uitgewerkt voor de groepen 1 t/m 8.

KunstID is een initiatief van de SKVR en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, afdeling Kunst en Cultuur. Voor vragen over de KunstID-lessen of een eventueel vervolg op een SKVR kunstschool kunt u contact opnemen met Carla Kor of via .
www.skvr.nl/kunstid