Op De Bavokring gebruiken wij de volgende methodes:
Rekenen: Alles telt
Taal: Taal actief
Spelling: Taal actief
Studievaardigheden: Blits
Wereldoriëntatie: Blink geïntegreerd
Schrijven: Pennestreken
Verkeer: Klaar Over
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Technisch lezen: Timboektoe & Veilig Leren Lezen
Kleuters: LOGO 3000

Daarnaast worden de volgende lessen door vakdocenten gegeven:
Gym, muziek, drama, stop motion, rap schrijven, muziekinstrument leren bespelen