Op onze school werken we met het programma van De Vreedzame School. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een leven in onze maatschappij. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar zeker ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een minimaatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Sinds schooljaar 2019-2020 hebben wij mediatoren aangesteld. Dit zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die kinderen helpen die een conflict hebben. Hoe los je dit samen op en welke hulpvragen kun je elkaar stellen? Hieronder vindt u het mediatorenteam van schooljaar 2020-2021!

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl. Ons streven is om van de Vreedzame School uiteindelijk een Vreedzame Wijk te maken waar ook sportclubs en kindcentra bij betrokken zijn.