Ontdek
de Bavokring

Meer dan een basisschool; een ontwikkelplek in Rotterdam waar de stad bij elkaar komt in al zijn diversiteit.

Vreedzame School
Sociale vaardigheden en democratisch burgerschap stimuleren

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat sociale vaardigheden en democratisch burgerschap stimuleert. Het behandelt de klas en de school als een mini- maatschappij waarin iedereen zich gehoord, gezien en betrokken voelt. Het programma moedigt kinderen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en om open te staan voor verschillen tussen mensen.

Een vreedzame wijk maken

Bij ons op school is dit programma niet zomaar een methode, het is de basis van alles wat we doen: We zijn een vreedzame school. Ons doel is om uiteindelijk van de Vreedzame School een Vreedzame Wijk te maken, waar ook sportclubs en kindcentra bij betrokken zijn.

Leerlingen mediatoren
Ruzies sussen en de juiste hulpvragen stellen

Sinds schooljaar 2019-2020 hebben wij mediatoren aangesteld om conflicten binnen school op te lossen. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich vrijwillig aanmelden om mediator te worden. Ze moeten dan een brief schrijven aan de directrice van de school en op sollicitatiegesprek komen. De leerlingen die in aanmerking komen krijgen vervolgens een cursus mediation waarmee ze leren ruzies te sussen en de juiste hulpvragen te stellen.

Een groot succes; iedereen wilt mediator worden

Elke schooldag zijn er twee mediators verantwoordelijk. Alle kinderen kunnen op het centrale bord in de hal zien bij wie ze die dag terecht kunnen bij ruzie of problemen. Het programma is een groot succes; er zijn nauwelijks escalaties en veel kinderen staan te trappelen om zich aan te melden om mediator te worden.

Groepsdynamiek
De dynamiek analyseren zodat ieder kind zich veilig voelt

De dynamiek in de klas is bepalend voor de sfeer en prestaties. In positieve zin, maar soms ook in negatieve zin. Om ervoor te zorgen dat elk kind zich veilig voelt en we een optimaal leerklimaat creëren, analyseren we de dynamiek in de klassen aan de hand van spelletjes in de gymzaal. Zo krijgen we inzicht in hoe elk kind zich ontwikkelt binnen de groep en hoe zij omgaan met andere kinderen.

Ieder schooljaar groepen wissel

De groepen worden elk jaar gewisseld, zodat elk nieuw schooljaar ook nieuwe kansen en nieuwe klasgenootjes met zich meebrengt.

Verlengde Leertijd
Talentontwikkeling, muzieklessen en "lekker fit"

We zijn een veelzijdige school die samenwerkt met andere instellingen zoals kinderopvang, welzijnswerk en sportverenigingen. We streven ernaar om de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren en goede voorzieningen te bieden voor gezinnen. We geloven in verlengde leertijd, waarbij we extra uren besteden aan taal, rekenen en talentontwikkeling. Onze school heeft een breed scala aan activiteiten, waaronder muzieklessen, ouderondersteuning en deelname aan het programma "lekker fit".

Kleuterbeleid
Rijke leeromgeving met een afwisselend programma

Bij de kleuters werken we ontwikkelingsgericht en leggen we de basis voor het kleuteronderwijs door spelend leren. We creëren een rijke leeromgeving met een afwisselend programma en aandacht voor taal. Onze manier van werken draait om vier belangrijke dingen: dat we betrokken zijn, goed samenwerken en ons veilig voelen, dat we enthousiast zijn en een passie hebben voor leren.

De Bavokring is meer dan alleen een basisschool

Het is een ontwikkelplek in Rotterdam waar de stad bij elkaar komt in al zijn diversiteit. We streven hier naar verbinding en hebben respect voor elkaar.

Een veilige haven voor leerlingen, ouders en leerkrachten

Bij ons vinden leerlingen, ouders en leerkrachten een veilige haven waar iedereen waardering en verantwoordelijkheid voelt. Een vreedzame plek waar kinderen de vrijheid krijgen zich op allerlei gebieden te ontwikkelen, talenten te ontdekken en te leren de wereld van morgen aan te kunnen.

Verbondenheid

Waardering

Verantwoordelijkheid

Ontwikkeling

Veiligheid

Ons team

Ontmoet ons
Bavokring team

Directeur
Juf Kristel
Leerkracht groep 1&2a
Juf Claudia
Leerkracht groep 1&2a
Juf Laura
Leerkracht groep 1&2a
Juf Katie
Leerkracht groep 1&2b
Juf Sandra
Leerkracht groep 3a
Shaunna
Leerkracht groep 3a
Vera
Leerkracht groep 3b
Juf Britt
Leerkracht groep 4
Juf Lisa
Leerkracht groep 4/5
Juf Cheryl
Leerkracht groep 5
Juf Robin
Door op “Alle Cookies accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.