Welkom

“Juist omdat het om kinderen gaat“

Basisschool de Bavokring streeft er naar om een goede afspiegeling te zijn van de stad Rotterdam en in het bijzonder van de wijk Kralingen. Dit is de reden dat we enige tijd geleden gestart zijn met het voeren van een profileringsbeleid. Deze transitie is tot uiting gekomen in een meer gemengde populatie binnen de school. Gezien het feit dat de school op de grens Kralingen West en Oost ligt is de school voor veel ouders goed bereikbaar, wat bevorderlijk is voor het proces waarin we nu als school verkeren.

1. De Bavokring is een open, kleine school waar iedereen elkaar kent. Docenten en bestuur staan in goed contact met de ouders. De school is katholiek maar staat open voor alle religies en culturen. Dit op basis van wederzijds respect en het zien van overeenkomsten.

2. De Bavokring volgt de recente inzichten op het gebied van onderwijsmethoden en zet alle mogelijke moderne middelen in om hoogwaardig onderwijs te leveren. Er zijn goed opgeleide, enthousiaste docenten. De Bavokring heeft een sterk docententeam.

3. De Bavokring past het onderwijs aan, aan het niveau en de capaciteiten van individuele kinderen. Dus extra aandacht waar nodig, maar ook een plusklas voor kinderen die uitgedaagd moeten worden op een hoger niveau.

4. Extra aandacht voor muziek, dans en toneel. Voor muziek, dans en toneel maakt De Bavokring gebruik van vakdocenten van de SKVR. Voor meer informatie zie tabblad partners.

5. De Bavokring is een Lekker Fit! school. Dat betekent veel sporten, onder begeleiding van een vakdocent gymnastiek, en aandacht voor gezonde voeding. Onze kinderen krijgen drie keer per week bewegingsonderwijs.

6. De Bavokring heeft een continurooster van ‘s ochtends 8.30 uur tot ‘s middags 15.00 uur, en op woensdag tot 12.15 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school onder toezicht van hulpouders en personeel van de school.

7. De Bavokring heeft ruime leslokalen, twee veilige, goed ingerichte speelpleinen, twee eigen gymlokalen, een computerlokaal en volop nieuwe media in alle lokalen.

8. Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen 1x per week Engels.

9. De Bavokring biedt allerlei extra voorzieningen voor kinderen. Denk aan logopedie, beeldende therapie en cesartherapie. Voor meer informatie zie tabblad partners.

10. Goede samenwerking met partners voor buitenschoolse opvang in Kralingen. Voor meer informatie zie tabblad partners.