Praktische info

Handig om te weten

Schooltijden

De deuren van ons schoolgebouw gaan elke ochtend om 08.20 uur open, zodat de kinderen 10 minuten inlooptijd hebben. De lessen starten om 08.30 uur.

Maandag
08.30 uur – 15.00 uur
Dinsdag
08.30 uur – 15.00 uur
Woensdag
08.30 uur – 12.15 uur
Donderdag
08.30 uur – 15.00 uur
Vrijdag
08.30 uur – 15.00 uur
08.30 uur – 15.00 uur
08.30 uur – 15.00 uur
08.30 uur – 12.15 uur
08.30 uur – 15.00 uur
08.30 uur – 15.00 uur

Het is de bedoeling dat alle leerlingen al in de klas aanwezig zijn als de bel gaat.

Ziek melden

Als uw kind ziek is, meldt dit dan 's ochtends vóór 08.15 uur bij school. Dit kan op verschillende manieren:

  • Stuur een Parro bericht naar de leerkracht.
  • Bel naar school via 010-4116881

Als we geen bericht van u ontvangen, nemen we contact met u op

Te laat

Iedereen kan eens een keertje te laat komen, maar laat het geen gewoonte zijn. Bij herhaaldelijk te laat op school komen volgt een waarschuwingsgesprek met de directie en een melding bij de leerplichtambtenaar.

Vreedzame School
  • In de groepen 1 t/m 3 (tot de herfstvakantie) is er van 08.30-08.40 uur een ouder-kindactiviteit. Alle ouders mogen tijdens deze activiteit in de klas blijven. De aanvangstijd van 08.30 uur blijft ongewijzigd!
  • Wij vragen u om bij de kinderen uit groep 4-8 de zelfstandigheid te stimuleren. Zij kunnen zelf naar de klas en de juiste spullen (eten, drinken, huiswerk, gymkleding) verzorgen.
  • Wilt u zo vriendelijk zijn, wanneer u uw kind komt ophalen, op de speelplaats te wachten? De kinderen worden door de leerkracht naar buiten gebracht.
  • U wordt vriendelijk verzocht kinderwagens buiten te stallen in verband met de brandveiligheid. Het is niet toegestaan deze mee naar binnen te nemen. Bij regen kunt u de kinderwagen stallen in de speelzaal bij de kleuteringang.
Extra Verlof

Soms zijn er omstandigheden die zo belangrijk zijn dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of enkele dagen thuis wilt houden. Voor dit ‘extra verlof’ gelden regels. Extra verlof wordt alleen toegestaan in de volgende gevallen:

  • Religieuze feestdagen
  • Ernstige omstandigheden
  • Beroep van een van de ouders

U kunt extra verlof aanvragen via het verlofformulier dat u bij de directie kunt ophalen.

Download het formulier
Het schoolbestuur

Onze school valt samen met 66 andere scholen voor primair onderwijs onder het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). Deze stichting bestuurt en beheert al ruim 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten.

Lees meer op RVKO.nl

De ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert samen met het team een groot aantal activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, Pasen, carnaval, sportdag en het schoolreisje. De te organiseren activiteiten worden verdeeld over de aanwezige ouders in de raad.

Zo bent u als ouderraad lid niet verantwoordelijk voor alle activiteiten, maar is iedereen verantwoordelijk voor een andere activiteit.

De medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt ouders en leerkrachten bij het behartigen van belangen binnen de school. We denken mee in beleidsprocessen, controleren en evalueren het beleid en streven naar kwalitatief onderwijs in een prettige en transparante omgeving. Onderwerpen zoals het vakantierooster, ouderparticipatie en begroting worden besproken tijdens de vergaderingen.

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leraren. Voor vragen, opmerkingen of bijwonen van vergaderingen kunt u contact opnemen via:

mrraad@bavokring.nl

Door op “Alle Cookies accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.